People

Head
Prof. Dr. Boris Vexler
Full Professor
03.06.054 vexlerematma.tum.de +49.89.289.17938

Office
Mariola Stasch
Secretary
03.06.052 sekretariat-m17ematma.tum.de +49.89.289.18309

Scientific Staff
Niklas Behringer, M. Sc.
Research Associate
03.06.038 niklas.behringerematma.tum.de +49.89.289.18312
Dr. Constantin Christof
Research Associate
03.06.057 christofematma.tum.de +49.89.289.19589
Sebastian Engel, M. Sc.
Research Associate
03.06.035 sebastian.engelematma.tum.de +49.89.289.17040
Dr. Lukas Failer
Research Associate
03.06.057 lukas.failerematma.tum.de +49.89.289.18313
Dominik Hafemeyer, M. Sc.
PhD Student in TopMath
03.06.037 dominik.hafemeyerematma.tum.de +49.89.289.18340
Dr. Christian Kahle
Research Associate
03.06.055 christian.kahleematma.tum.de +49.89.289.18314
Dr. Dominik Meidner
Lecturer (Akademischer Rat)
03.06.053 meidnerematma.tum.de +49.89.289.17962
Dr. Johannes Pfefferer
Research Associate
03.06.055 pfeffererematma.tum.de +49.89.289.17993
Korbinian Singhammer, M. Sc.
IGSSE Scholarship Holder
03.06.035 korbinian.singhammerematma.tum.de +49.89.289.17040

Former Employees
Dr. Olaf Benedix
Dr. Lucas Bonifacius
Dr. Anne-Céline Boulanger
Dr. Maka Karalashvili
Dr. Bernhard Kiniger
Dr. Alana Kirchner
Dr. Axel Kröner Pfeil
Dr. Manfred Liebmann Pfeil
Prof. Dr. Ira Neitzel Pfeil
Dr. Konstantin Pieper Pfeil
Dipl.-Tech. Math. Thomas Prehn
Dr. Andreas Springer
Daniel Walter, M. Sc.
Prof. Dr. Thomas Wick Pfeil
 
TUM Mathematik Rutschen TUM Logo TUM Schriftzug Mathematik Logo Mathematik Schriftzug Rutsche

picture math department

Impressum  |  Datenschutzerklärung  |  AnregungenCopyright Technische Universität München